GENEL BİLGİLER

ELM_SERISI

ELM SERİSİ MİST ELİMİNATÖR

Yağlı hava kompresörlerinden sonra kullanılan Özen Mist Eliminatörleri basınçlı havada bulunan yağ taneciklerini ve buharını alır.


Çok düşük basınç kaybı ve  yüksek kapasitesi ile  vakumlu kurutmadan, vakumlu kaplamaya, gıda endüstrisinden, endüstriyel vakum uygulamalarına, çimentodan kağıt sektörüne kadar birçok alanda yağdan arınmış hava kalitesini sağlar. 


Mist Eliminatör, kompresörden çıkan basınçlı havada bulunan yağı filtrelemeyi mümkün kılan dizayna sahiptir. Mist Eliminatör normal değerlerde çıkan yağı filtrelemenin yanı sıra kompresör seperatöründe oluşabilecek bir hasarın sebebi olan yağ kaçağının hava hattına geçmesini de engeller.

 

Mist Eliminatör basınçlı havada bulunan partikülleri ki; buna su buharı dahildir, 0,01 micron seviyesine düşürür. Basınçlı havada bulunan yağ miktarı Mist Eliminatör sonrası 0.01 ppm’dir.


Geniş ayrışma alanı sayesinde yağ en iyi şekilde havadan ayrıştırılır ve bu işlem esnasında çok düşük basınç kaybı oluşur.


4 °C  ile 80 °C arası giriş sıcaklığında rahatlıkla çalışır.


Otomatik tahliyesi mevcuttur, multi tahliye seçeneği opsiyoneldir.


Mist Eliminatör elemanları doğru şekilde yağ hava ayrışımını yapar. Uzun çalışma ömrüne sahiptir. Filtre değişimi 170 mbar fark basıncı oluşunca yapılır.

 

 

MİST ELİMİNATOR (YAĞSIZLAŞTIRICI) 16 BAR